नेपाल सरकार

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय

श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभाग

श्रम तथा रोजगार कार्यालय

धनगढी, कैलाली

दर्ता ट्रेड यूनियनहरूको विवरण
क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति प्रकाशक
1 सुदूरपश्चिम प्रदेश अन्तरगतका ट्रेड युनियनहरु दर्ता ट्रेड यूनियनहरूको विवरण 2023-06-14 श्रम तथा रोजगार कार्यालय धनगढी विवरण हेर्नुहोस्