नेपाल सरकार

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय

श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभाग

श्रम तथा रोजगार कार्यालय

धनगढी, कैलाली

PDF डाउनलोड गर्नुहोस्
क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति प्रकाशक
1 Password_Reset_Option PDF डाउनलोड गर्नुहोस् 2079-05-02 L.E.O धनगढी विवरण हेर्नुहोस्
2 श्रम अडिट फाराम PDF डाउनलोड गर्नुहोस् 2078-03-31 L.E.O धनगढी विवरण हेर्नुहोस्
3 बैदेशिक राेजगार सम्बन्धी फारम भर्ने तरिका PDF डाउनलोड गर्नुहोस् 2078-03-31 L.E.O धनगढी विवरण हेर्नुहोस्