नेपाल सरकार

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय

श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभाग

श्रम तथा रोजगार कार्यालय

धनगढी, कैलाली

खर्च रकम सार्वजनिक
क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति प्रकाशक
1 २०७८ साल भाद्र महिनासम्म भएको खर्च रकम सराेकारवालाकाे जानकारीका लागि सार्वजनिक गरिएको विवरण । खर्च रकम सार्वजनिक 2078-06-04 L.E.O धनगढी विवरण हेर्नुहोस्
2 बैदेशिक राेजगार जानेहरुकाे मार्षिक प्रगति प्रतिवेदन खर्च रकम सार्वजनिक 2078-04-01 L.E.O धनगढी विवरण हेर्नुहोस्