नेपाल सरकार

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय

श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभाग

श्रम तथा रोजगार कार्यालय

धनगढी, कैलाली

सूचना /समाचार
क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति प्रकाशक
1 श्रम अडिट प्रतिवेदन फाराम पेश गर्ने सम्बन्धमा सूचना /समाचार 2080-09-02 श्रम तथा रोजगार कार्यालय धनगढी कैलाली विवरण हेर्नुहोस्
2 सूचना! सूचना!! सूचना!!! सूचना /समाचार 2080-07-14 श्रम तथा रोजगार कार्यालय धनगढी कैलाली विवरण हेर्नुहोस्
3 अनलाईन मार्फत सेवा प्रवाह हुने सम्बन्धी सूचना सूचना /समाचार 2080-05-04 श्रम तथा रोजगार कार्यालय धनगढी विवरण हेर्नुहोस्
4 सार्वजनिक विदाका दिनमा कार्यालय संचालन हुने सम्बन्धि सूचना !! सूचना /समाचार 2080-01-21 श्रम तथा रोजगार कार्यालय धनगढी विवरण हेर्नुहोस्
5 श्रम अडिट सम्बन्धी सूचना!!! सूचना /समाचार 2079-08-09 श्रम तथा रोजगार कार्यालय कैलाली विवरण हेर्नुहोस्
6 पुन: श्रम स्वीकृतिको सेवा सम्बन्धीको सूचना !! सूचना /समाचार 2079-03-02 श्रम तथा राेजगार कार्यालय धनगढी । विवरण हेर्नुहोस्
7 पुन :श्रम स्वीकृति सम्वन्धी सूचना !!! सूचना /समाचार 2079-02-20 श्रम तथा राेजगार कार्यालय धनगढी । विवरण हेर्नुहोस्
8 पुन :श्रम स्वीकृति सम्वन्धी सूचना !!! सूचना /समाचार 2079-02-18 श्रम तथा राेजगार कार्यालय धनगढी । विवरण हेर्नुहोस्
9 श्रम अडिट सम्बन्धमा । सूचना /समाचार 2078-09-23 श्रम तथा राेजगार कार्यालय धनगढी । विवरण हेर्नुहोस्
10 श्रम स्वीकृति नविकरणको लागि फारम भर्ने तरिका सूचना /समाचार 2078-06-24 श्रम तथा राेजगार कार्यालय धनगढी विवरण हेर्नुहोस्
11 न्यूनतम पारिश्रमिक लागु गर्ने सम्वन्धमा । सूचना /समाचार 2078-05-25 श्रम तथा राेजगार कार्यालय धनगढी , केलाली विवरण हेर्नुहोस्
12 पुन :श्रम स्वीकृति सम्वन्धी सूचना !!! सूचना /समाचार 2078-03-06 श्रम तथा राेजगार कार्यालय धनगढी विवरण हेर्नुहोस्
13 पुन: श्रम स्वीकृतिको सेवा सम्बन्धीको सूचना !! सूचना /समाचार 2077-12-27 श्रम तथा राेजगार कार्यालय धनगढी , केलाली विवरण हेर्नुहोस्
14 अरवी देशहरुको पुन श्रम स्वीकृती सम्बन्धि सूचना ।। सूचना /समाचार 2022-11-01 श्रम तथा रोजगार कार्यालय कैलाली विवरण हेर्नुहोस्